Tồn Tại Vĩnh Hằng - Chapter 19

[Cập nhật lúc: 09:53 15/11/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Truyện tranh NetTruyen
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 1
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 2
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 3
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 4
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 5
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 6
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 7
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 8
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 9
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 10
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 11
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 12
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 13
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 14
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 15
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 16
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 17
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 18
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 19
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 20
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 21
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 22
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 23
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 24
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 25
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 26
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 27
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 28
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 29
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 30
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 31
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 32
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 33
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 34
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 35
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 36
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 37
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 38
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 39
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 40
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 41
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 42
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 43
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 44
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 45
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 46
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 47
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 48
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 49
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 50
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 51
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 52
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 53
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 54
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 55
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 56
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 57
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 58
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 59
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 60
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 61
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 62
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 63
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 64
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 65
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 66
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 67
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 68
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 69
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 70
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 71
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 72
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 73
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 74
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 75
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 76
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 77
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 78
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 79
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 80
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 81
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 82
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 83
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 84
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 85
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 86
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 87
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 88
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 89
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 90
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 91
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 92
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 93
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 94
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 95
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 96
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 97
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 98
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 99
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 100
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 101
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 102
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 103
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 104
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 105
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 106
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 107
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 108
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 109
Tồn Tại Vĩnh Hằng chap 19 - Trang 110
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Cuồng chiến đọc giả
Cuồng chiến đọc giả Cấp 4
Mommy *10kýtự*
Nicola Tesla
Nicola Tesla Cấp 4
VÌ... ...'\:|:::::|::::::/.|::::::|: : “~,: : : : : : : : ,,-~,”::::::'\::::::::/
... ... .\\:::::|”~,/-,|:::::::|: : : : ¯”~,-,,,-~”:::,,-'\::::::::\-,,_::|/
... ... ..',\,::|~--'-~\:::::::|: : : : : : |::|,,-~”¯..__\::::::::\... .'|
... ..,~”': : \|: : : : : \::::::|: : : : : : |¯”'~~”~,”,: : \:::::::|.. /
..,-“: : : : : :|: : : : : :\::::::|: : : : : : \: : : : : : “~'-,:\::::::|\,
.|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,\,: : : : : : : : : : : : : :”-,-\::::|: \
| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-'\,,
..\: : : : : : : : : : :'\: : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : “~-.,_
...\ : : : : : : : : : : :\: /: : : : : : : : : : : : : : : “,: : : : : : : : : : :"~,_
... .\: : : : : : : : : : :\|: : : : : : : : :_. : : : : : : \: : : : : : : : : : : : :”-.
... ...\: : : : : : : : : : \: : : : : : : : ( O ) : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : \.
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : )
... ... ...\ : : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /'
... ... .....\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : ,-“: : : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : _=" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-“
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: :"”'~---~”" : : : : : : : : : : : : = :"”~
... ... ... ... ..'\,: : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : : : : '|: : \
... ... ... ... ... .\, : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : '\
... ... ... ... ... ...\,: : : : : : : : :\ : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :\
... ... ... ... ... ... ..\ : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :\
... ... ... ... ... ... ...\\,: : : : : : : :\, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :\
... ... ... ... ... ... ... .\\ : : : : : : : :'\ : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : '|
... ... ... ... ... ... ... ./:\: : : : : : : : :'\, : :;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... ... /: : \: : : : : : : : : '\,:;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... .../: : : '\: : : : : : : : : :'\,: : : : : : : : : :|: : : : : : |
... ... ... ... ... ... ../: : : : :\: : : : : : : : : : :\, : : : : : : : |: : : : : /: |
... ... ... ... ... ... ,/: : : : : : :\: : : : : : : : : : '\,: : : : : : :|: : : :;:: |
... ... ... ... ... ..,-“: : : : : : : :“-,: : : : : : : : : : \, : : : : :| : : : :\: |
... ... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : : :\: : : : : /: : : : : : /
... ... ... ... ..,/ : : : : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : :'\: : : | : : : : : ,/
... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : : : : : : : ;-,: : : : : : : : :'\: : |: : : : : : /
... ... ... .../: : : : : : : : : : : : : : : : :;: “-,: : : : : : : : '\: |: : : : : /
... ... ... ../: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : : \,|: : : : :/
... ... ... ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : :\: : : : /
... ... .../ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : :'\: : :'|
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '\: : : : : :\,: :|
... ... |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|\: : : : : : \:|
... ... |: : : : : : : : : : : : : : : : : : | : : : : : : : : |: : : : : : : \|
... ... | : : : : : : : : : : : : : : : :”-,|||| : : : : :|| :||\: : : : : : : :\,
... ...| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,\|||||||||||||||||“\: : : : : : : : '\
... ...| : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-\|||||||||||||/: : :\: : : : : : :\
... ... | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \||||||||||,/: : : : '\: : : : : : ||
... ... .| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \|||||||/: : : : ,-~/: : ,: |: /:|
... ... ..'|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \~”¯: : : : : :|: ::|: :/::/:,/
Bụt hiện lên và nói
Bụt hiện lên và nói Cấp 4
Nicola TeslaemoWtF
Note
Note Cấp 5
Bụt hiện lên và nói Sexy leg à :))))
Note
Note Cấp 5
Nicola TeslaLý do cậu ấy thích tôi vì tôi có sexy leg
Laughing Coffin
Laughing Coffin Cấp 4
Main vậy khỏi ra tay hủy diệt
Vân Nha
Vân Nha Cấp 3
Laughing CoffinKhoẻ vl:)emo
TH TÃ
TH TÃ Cấp 4
Laughing Coffinemo
Anh Da Đen
Anh Da Đen Cấp 4
Laughing Coffinemo
Cmt dạo
Cmt dạo Cấp 4
Con đường tu tiên sao mà gian nan quá. ---- Trẫm bốn tuổi đi vào « Tu Chân Thế Giới » năm tuổi tu 《 Đạo 》 sáu tuổi luyện thần công « Chân Linh Cửu Biến » trải qua « Cửu Kiếp » rốt cục tại mười bốn tuổi đem này công luyện tới đại thành từ đây « Thanh Danh Thước Khởi » không ai không biết mười lăm tuổi được « Thần Ấn Vương Tọa » mười tám tuổi được « Đế Tôn » truyền thừa từ đây « Độc Bộ Thiên Hạ » có thể xưng « Nhất Đại Thiên Kiêu » bởi vì giết người quá nhiều « Huyết Nhiễm Nhất Sinh » bị thế nhân xưng là « Sát Thần » nhưng mà « Thần Đạo » dài dằng dặc tu luyện vĩnh viễn không dừng, trẫm cùng « Lục Đạo Tiên Tôn » « Đại Đạo Chủ » « Huyền Đế » « Kiếm Tổ » bọn người ngồi « Linh Chu » « Vũ Phá Cửu Tiêu » đến « Đấu La Đại Lục » sáng lập « Tuyệt Thế Đường Môn ». Dưới cơ duyên xảo hợp tại « Thần Ma Luyện Binh Tràng » một tòa « Huyết Nhiễm Đồ Đằng » phía dưới phát hiện « Vũ Mộ » đạt được « Võ Thần » truyền thừa được thành danh tuyệt kỹ « bản nguyên vũ trụ quyết » muốn « Đấu Phá Thương Khung » « Thôn Phệ Tinh Không » một tay « Già Thiên » về sau ngộ nhập « Trường Sinh Giới » xông ra di thiên đại họa, bị « Thánh Vương » biết, dẫn đầu « Chiến Tôn » « Long Huyết Chiến Thần » « Dị Thế Tà Quân » « Cuồng Thần » lại từ « Long Tộc » mời đến mấy vị tiên đạo cao thủ từ « Linh Vực » mà đến cùng trẫm tại « Chiến Thiên Đại Lục » triển khai « Kinh Thế Đại Chiến » « Cửu Tử Nhất Sinh » đem các ngươi chém giết nhưng « Thiên Đạo Vô Tình » thừa dịp trẫm trọng thương phía dưới đánh lén trẫm hạ xuống « Huyết Thiên Kiếp » may mắn được « Thiện Lương Tử Thần » tương trợ trẫm mà lại kéo dài hơi tàn sau tại « Thần Mộ » bên trong đi ra tự sáng tạo hai đại thần công « Tinh Thần Biến » « Cửu Tinh Thiên Thần Quyết » thế nhân đều biết cuối cùng thành « Tuyệt Thế Vũ Thần » từ đây « Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên » thành lập « Đại Chu Hoàng Triêu » được « Vĩnh Sinh » muốn khai sáng « Mãng Hoang Kỷ » nguyên thống nhất « Hoàn Mỹ Thế Giới » trẫm tư chất thường thường lại « Bách Luyện Thành Tiên » người coi là « Thánh Hoàng » trẫm đến tận đây « Trường Sinh Bất Tử »
vn creeper games
vn creeper games Cấp 4
Cmt dạo:vemo
Langok
Langok Cấp 4
Cmt dạoemo
hunter
hunter Cấp 4
VÌ... ...'\:|:::::|::::::/.|::::::|: : “~,: : : : : : : : ,,-~,”::::::'\::::::::/
... ... .\\:::::|”~,/-,|:::::::|: : : : ¯”~,-,,,-~”:::,,-'\::::::::\-,,_::|/
... ... ..',\,::|~--'-~\:::::::|: : : : : : |::|,,-~”¯..__\::::::::\... .'|
... ..,~”': : \|: : : : : \::::::|: : : : : : |¯”'~~”~,”,: : \:::::::|.. /
..,-“: : : : : :|: : : : : :\::::::|: : : : : : \: : : : : : “~'-,:\::::::|\,
.|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,\,: : : : : : : : : : : : : :”-,-\::::|: \
| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-'\,,
..\: : : : : : : : : : :'\: : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : “~-.,_
...\ : : : : : : : : : : :\: /: : : : : : : : : : : : : : : “,: : : : : : : : : : :"~,_
... .\: : : : : : : : : : :\|: : : : : : : : :_. : : : : : : \: : : : : : : : : : : : :”-.
... ...\: : : : : : : : : : \: : : : : : : : ( O ) : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : \.
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : )
... ... ...\ : : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /'
... ... .....\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : ,-“: : : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : _=" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-“
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: :"”'~---~”" : : : : : : : : : : : : = :"”~
... ... ... ... ..'\,: : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : : : : '|: : \
... ... ... ... ... .\, : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : '\
... ... ... ... ... ...\,: : : : : : : : :\ : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :\
... ... ... ... ... ... ..\ : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :\
... ... ... ... ... ... ...\\,: : : : : : : :\, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :\
... ... ... ... ... ... ... .\\ : : : : : : : :'\ : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : '|
... ... ... ... ... ... ... ./:\: : : : : : : : :'\, : :;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... ... /: : \: : : : : : : : : '\,:;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... .../: : : '\: : : : : : : : : :'\,: : : : : : : : : :|: : : : : : |
... ... ... ... ... ... ../: : : : :\: : : : : : : : : : :\, : : : : : : : |: : : : : /: |
... ... ... ... ... ... ,/: : : : : : :\: : : : : : : : : : '\,: : : : : : :|: : : :;:: |
... ... ... ... ... ..,-“: : : : : : : :“-,: : : : : : : : : : \, : : : : :| : : : :\: |
... ... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : : :\: : : : : /: : : : : : /
... ... ... ... ..,/ : : : : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : :'\: : : | : : : : : ,/
... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : : : : : : : ;-,: : : : : : : : :'\: : |: : : : : : /
... ... ... .../: : : : : : : : : : : : : : : : :;: “-,: : : : : : : : '\: |: : : : : /
... ... ... ../: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : : \,|: : : : :/
... ... ... ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : :\: : : : /
... ... .../ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : :'\: : :'|
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '\: : : : : :\,: :|
... ... |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|\: : : : : : \:|
... ... |: : : : : : : : : : : : : : : : : : | : : : : : : : : |: : : : : : : \|
... ... | : : : : : : : : : : : : : : : :”-,|||| : : : : :|| :||\: : : : : : : :\,
... ...| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,\|||||||||||||||||“\: : : : : : : : '\
... ...| : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-\|||||||||||||/: : :\: : : : : : :\
... ... | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \||||||||||,/: : : : '\: : : : : : ||
... ... .| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \|||||||/: : : : ,-~/: : ,: |: /:|
... ... ..'|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \~”¯: : : : : :|: ::|: :/::/:,/
Tiểu đế Hắc miêu
Tiểu đế Hắc miêu Cấp 4
hunteremo
Chu Ngọc Anh
Chu Ngọc Anh Cấp 4
emoCin lịch ra chương mn ơi
Khôi Tuấn- Saitou
Khôi Tuấn- Saitou Cấp 4
Vì m giống mẹ t
Coditinhyeu
Coditinhyeu Cấp 4
Khôi Tuấn- SaitouSao m nghĩ giống t vậy, tính xuống viết cmt thì thấy m viết trước rồi
Khôi Tuấn- Saitou
Khôi Tuấn- Saitou Cấp 4
CoditinhyeuVì chúng ta cùng 1 tần số não emo
XD progemer
XD progemer Cấp 4
Khôi Tuấn- Saitounói chỉ có chuẩn emo
Nguyên Anh hoá Phàm
Nguyên Anh hoá Phàm Cấp 4
Khôi Tuấn- Saitouemo
Mõ
Cấp 4
Khôi Tuấn- SaitouGiống t vc=)))))
uglyhuman
uglyhuman Cấp 4
Khôi Tuấn- Saitounhiều người cùng tần số não quá heemo
Dương moi moi moi
Dương moi moi moi Cấp 4
Khôi Tuấn- SaitouÔ m lại đồng's điệu với t này =))
Kamikaze
Kamikaze Cấp 4
Có khi nào bẻ lái sang đại dịch zombie ko
TTB loli mã
TTB loli mã Cấp 5
KamikazeTôi nghĩ nó sẽ theo motip của gửi em người bất tử
Trần Tuấn Khanh
Trần Tuấn Khanh Cấp 4
Thế main là thiên địch của steer àemo
cu to chà
cu to chà Cấp 3
Trần Tuấn Khanhtui nghĩ steer cũng giống như main đi tận diệt con người rồi khi nó là cá thể còn sót lại duy nhất nó sẽ chếtemo
Nguyễn Dũng
Nguyễn Dũng Cấp 4
emomotip phim kiểu mang tính diệt vong của loài người thì chủ yếu muỗi với chim dán tiếp gây ra :))
Alibaba Saluja
Alibaba Saluja Cấp 4
M giống mẹ tao nên mới thích thôi
Lão Tổ Đạo Dịt
Lão Tổ Đạo Dịt Cấp 5
Thg db lesor 250chap đâu ra mà học tập ditcu m truyện càng ngày càng chán , đã thế ra chap còn lâu nữa
Min Minzi
Min Minzi Cấp 4
emo
Sói
Sói Cấp 4
Vì chị giống mẹ tôi emo
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 4
Mõm mõm mõm
_-_
_-_ Cấp 5
Cậu Lười Bạn đi đâu mấy tháng nay vậy, mình không thấy bạn bình luận đâu cả bạn có biết mình rất vui khi bạn không bình luận mõm nữa không :))
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 4
_-_T vẫn mõm mỗi ngày mà thím, chỉ là dạo này t bận nhiều việc như cày game sớm ngày lên cao thủ nên mới mõm ít thôi :))
_-_
_-_ Cấp 5
Cậu Lười Trong suốt thời gian bạn cày game tôi đã lấy lại acc cũ rồi