Truyện hot nhất

Truyện tranh Tiên Tôn Lạc Vô Cực
49M 24K 197K

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
125M 23K 145K

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
255M 39K 185K

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống
7.076K 6.834 62K

Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
40M 42K 157K

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Đại Lão Nào Cũng Tranh Sủng Ta
7.514K 5.446 90K

Đại Lão Nào Cũng Tranh Sủng Ta

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
93M 16K 122K

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
131M 28K 173K

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
700M 262K 362K

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Tondemo Skill De Isekai Hourou Meshi
6.753K 4.090 52K

Tondemo Skill De Isekai Hourou Meshi

Truyện tranh Độc Thủ Vu Y
25M 3.725 60K

Độc Thủ Vu Y

Truyện tranh Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới
18M 13K 113K

Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
214M 50K 190K

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
70M 12K 115K

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Tế
38M 13K 111K

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
29M 11K 84K

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông
15M 6.087 118K

Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
78M 49K 211K

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
41M 20K 160K

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
49M 9.870 109K

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
110M 21K 147K

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
61M 14K 70K

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Uzumaki Boruto
4.836K 2.092 15K

Uzumaki Boruto

Truyện tranh Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai
15M 15K 149K

Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai

Truyện tranh Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết
29M 13K 248K

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
62M 23K 80K

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Nguyên Tôn
152M 40K 196K

Nguyên Tôn

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
104M 37K 157K

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Giết Chết Ác Nữ Phản Diện
10M 4.701 92K

Giết Chết Ác Nữ Phản Diện

Truyện tranh Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba
32M 12K 150K

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Truyện tranh Ta Vô Địch Lúc Nào
26M 27K 208K

Ta Vô Địch Lúc Nào

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
82M 8.893 81K

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
26M 9.309 82K

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
65M 14K 80K

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư
30M 16K 133K

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
80M 26K 182K

Tiên Võ Đế Tôn

Bình luận facebook