Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Cuộc Sống Thứ Hai Của Nhà Sản Xuất
59K 77 4.017

Cuộc Sống Thứ Hai Của Nhà Sản Xuất

Truyện tranh Mashle: Muscles and Magic
10M 13K 60K

Mashle: Muscles and Magic

Truyện tranh Quán Kịch Bản Trần Mộng
655K 656 20K

Quán Kịch Bản Trần Mộng

Truyện tranh Tôi Thật Sự Sợ Hãi
1.216 12 531

Tôi Thật Sự Sợ Hãi

Truyện tranh Ác nữ phản diện đảo ngược đồng hồ cát
17M 7.201 136K

Ác nữ phản diện đảo ngược đồng hồ cát

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
116M 16K 152K

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tôi Không Phải Quỷ Vương
6.297K 2.452 32K

Tôi Không Phải Quỷ Vương

Truyện tranh Nếu Không Vâng Lời Công Tước
753K 281 17K

Nếu Không Vâng Lời Công Tước

Truyện tranh Trở Thành Thần Chủ Cthulhu
3.323K 2.649 33K

Trở Thành Thần Chủ Cthulhu

Truyện tranh Siêu Thần Chế Tạp Sư
5.016K 3.250 49K

Siêu Thần Chế Tạp Sư

Truyện tranh Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống
9.715K 1.640 45K

Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống

Truyện tranh Tinh Linh Ám Đế
29M 18K 110K

Tinh Linh Ám Đế

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
38M 3.580 67K

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ
23M 7.947 68K

Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
16M 7.219 48K

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
100M 16K 156K

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn
90M 15K 141K

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
29M 11K 85K

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
110M 22K 148K

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Xuân Thu Bá Đồ
6.125K 2.110 22K

Xuân Thu Bá Đồ

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
215M 50K 192K

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999
5.506K 7.872 78K

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999

Truyện tranh Cô Vương Quả Nữ
2.439K 1.118 47K

Cô Vương Quả Nữ

Truyện tranh Boku No Kokoro Yabai Yatsu
1.371K 2.189 12K

Boku No Kokoro Yabai Yatsu

Truyện tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
32K 39 3.866

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính

Truyện tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
149K 91 8.069

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!

Truyện tranh Tôi Dựa Vào Tà Ý: Nghịch Chuyển Nhân Sinh
1.813K 318 15K

Tôi Dựa Vào Tà Ý: Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Truyện tranh Murazukuri Game no NPC ga Namami no Ningen to Shika Omoe Nai
1.574K 1.629 21K

Murazukuri Game no NPC ga Namami no Ningen to Shika Omoe Nai

Truyện tranh Lựa Chọn Thần Cấp: Ta không Theo Sáo Lộ Mạnh Lên
647K 1.326 24K

Lựa Chọn Thần Cấp: Ta không Theo Sáo Lộ Mạnh Lên

Truyện tranh Thám Hiểm Giả Tài Ba
6.901 94 1.773

Thám Hiểm Giả Tài Ba

Truyện tranh Người Trên Vạn Người
50M 79K 291K

Người Trên Vạn Người

Truyện tranh Cung Quỷ Kiếm Thần
9.607K 4.679 45K

Cung Quỷ Kiếm Thần

Truyện tranh Ta ở nhà 100 năm khi ra ngoài đã vô địch
1.262K 1.251 38K

Ta ở nhà 100 năm khi ra ngoài đã vô địch

Truyện tranh Shokuryou Jinrui Re: Starving Re:velation
864K 1.153 9.886

Shokuryou Jinrui Re: Starving Re:velation

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
256M 39K 187K

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Nhiệm Vụ Diệu Kỳ
5.923K 10K 71K

Nhiệm Vụ Diệu Kỳ

Bình luận mới